Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2007

Odzież robocza, artykuły BHP (cz. 5) ©2007 KOLO

Charakterystyka ogólna, porady dla przedsiębiorców Żeby zamknąć listę wyposażenia przedsiębiorstwa w artykuły BHP należy wspomnieć o szeregu instrukcji BHP, tablic informacyjnych, budowlanych i ewakuacyjnych, które trzeba umieścić w zakładzie pracy, a także o gaśnicach proszkowych i pianowych różnych wielkości, począwszy od tych wymaganych w samochodach, po gaśnice niezbędne przy urządzeniach pracujących pod napięciem kilku tysięcy Volt. Oferta artykułów BHP na rynku jest bardzo szeroka. Decydując się na zakup należy pamiętać, że wszystkie artykuły odzieży roboczej i ochronnej, środki ochrony, środki czystości powinny posiadać atesty zgodne z normami polskimi i europejskimi. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że inwestowanie w odzież roboczą, artykuły ochrony osobistej, środki higieny jest opłacalne. Pracownicy odpowiednio ubrani do panujących w środowisku pracy warunków atmosferycznych czy klimatycznych, korzystający z odpowiednich środków BHP chroniących ich zdrowie i polepszającyc